EcomRevolution – Platforma dropshipping

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszelkich aspektów przetwarzania danych osobowych w portalu (zwanym dalej jako „PORTAL”) znajdującym się pod adresem www.ecomrevolution.pl, prowadzonym przez firmę Advisly Hubert Misiąg, z siedzibą przy ul. Reymonta 3A w Jarosław (37-500 Jarosław), zwanego dalej „ADMINISTRATOREM”, z którym we wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się w  siedzibie lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem kontakt@ecomrevolution.pl.


JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej dzięki której może być ona zidentyfikowana. W czasie korzystania z Portalu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie wybranych swoich danych osobowych, np. poprzez:

 • wpisanie informacji w tzw. „Chatbot” (znajdujący się w prawym dolnym rogu Portalu);
 • rejestrację na portalu, na podstawie której zakładane jest konto Klienta;
 • wpisanie danych niezbędnych do wykupienia subskrypcji;
 • zapisywanie Subskrybentów Newsletteru, identyfikowanych przez adres email, w bazie danych i wysyłanie im biuletynu informacyjnego (szczegóły tego przetwarzania opisano poniżej w Zasadach funkcjonowania Newsletteru);
 • dokonanie zapisu na oferowane szkolenia i kursy;
 • dodawanie komentarza pod artykułem na Blogu – Użytkownik podaje swoje dane w następującym zakresie: imię, adres e-mail, opcjonalnie adres witryny oraz treść komentarza, dodatkowo zapisywany jest adres IP oraz data i godzina publikacji komentarza;
 • zapisywanie i przechowywanie plików (tzw. cookies) w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do przeglądania Portalu, pliki cookies pozwalają na identyfikacje Użytkowników przy kolejnych odwiedzinach Portalu, jednakże nie umożliwiają Administratorowi zidentyfikować konkretnej osoby fizycznej, która w danym momencie z urządzenia korzystała (szczegóły tego przetwarzania opisano w Polityce cookies poniżej;

Dostawcą usługi Chatbox jest firma Tidio Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 81 (70-481, Szczecin, Polska), która jest osobnym administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem tego narzędzia. Pełna treść obowiązku informacyjnego dostawcy Chatboxa dostępna jest tutaj.
Wszelkie wprowadzone dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z  wymogami określonymi przepisami prawa, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).


CEL PRZETWARZANIA

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w przypadku danych Użytkowników korzystających z tzw. „Chatbota” – udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub przedstawienie oferty produktów i usług Administratora, na podstawie zgody wyrażanej przez wysłanie wiadomości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, później dane mogą być przetwarzane również w innych celach poza Portalem, o czym Użytkownik zostanie stosownie poinformowany;
 • w przypadku danych Użytkowników dokonujących rejestracji na Portalu – założenia konta, na podstawie zgody wyrażanej przez zaznaczenie checkbox’a, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • w przypadku danych Użytkowników wykupujących subskrypcje – jej opłacenie i uruchomienie dla Użytkownika innych możliwości Portalu, na podstawie zgody wyrażanej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • w przypadku danych subskrybentów Newslettera – przesyłanie im zamówionych informacji handlowych, na podstawie zgody wyrażanej przez zapisanie adresu email, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • w przypadku danych Użytkowników dokonujących zapisu na oferowane szkolenia i kursy – umożliwienie ich wykupienia oraz udzielenie do nich dostępu, na podstawie zgody wyrażanej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • w przypadku Użytkowników dodających komentarze pod artykułem na Blogu – ich opublikowanie oraz moderacja treści komentarza, w tym ewentualny kontakt z Użytkownikiem, w celu ustalenia jego ostatecznej treści, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; w przypadku plików cookies – cele ich zapisywania opisane są Polityce cookies poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub zgoda Użytkownika przy niektórych bardziej ingerujących w prywatność zastosowaniach, które jednocześnie stanowią udogodnienie Użytkowników, zgodnie z udzieloną zgodną, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez następujące okresy:

 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wcześniej udzielonej zgody – do czasu jej wycofania;
 • w przypadku danych Subskrybentów Newsletteru – do czasu wycofania przez nich w udokumentowany sposób zgody na ich przetwarzanie (standardowy tryb wycofania zgody opisano poniżej w Zasadach funkcjonowania Newsletteru);
 • w przypadku danych zapisanych w związku z opublikowaniem i moderacją treści komentarza – do czasu jego publikacji lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z jego przesłania
 • w przypadku plików cookies – czas ich przetwarzania zależy od ich rodzaju i od Użytkownika, co w opisano w poniższej Polityce cookies.

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do:

 • dostawców usług technicznych wykonującym usługę wydawnictwa i dystrybucji naszego Newslettera;
 • podmiotom, którym administrator ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych – w tym organom państwowym;
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym m.in. dostawcom usług Chatbot, firmom informatycznym, podmiotom doradczym, czy audytowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem;

PROFILOWANIE

Każdy Newsletter zawiera losowo przypisany identyfikator. Na podstawie tej identyfikacji możemy stwierdzić, czy i kiedy został otwarty Newsletter oraz które linki zostały kliknięte i na tej podstawie utworzyć pseudonimizowane profile użytkowników. Klikając na link w Newsletterze, łączymy ten profil użytkowania oparty na technologii plików cookie z pseudonimowymi profilami użytkowania, które pojawiają się podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (np. surfowanie i robienie zakupów). Informacje te wykorzystujemy w formie pseudonimu w celu ujednolicenia personalizacji naszego Newslettera, tak abyśmy mogli na przykład składać Tobie oferty w biuletynie odpowiadającym poszukiwanym produktom w naszym sklepie internetowym.


TWOJE PRAWA

Na mocy przepisów RODO Przysługuje Ci (z zastrzeżeniem podstawy przetwarzania):

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) lub przenoszenia danych,
 • prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, a także prawo do wycofania zgody w  dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofania zgody możesz dokonać wysyłając wiadomość na adres kontakt@ecomrevolution.pl. Odpowiedź będzie udzielana Tobie na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez Ciebie adres e-mail (o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail).

POLITYKA COOKIES

 • Polityka cookies dotyczy zarówno Klientów Serwisu Internetowego, jak i Osób Odwiedzających Serwis Internetowy, czyli użytkowników, którzy przeglądają zawartość Serwisu, ale nie dokonują zakupów.
 • Polityka cookies stanowi dokument będący integralną część niniejszej Polityki prywatności.
 • Strona Internetowa korzysta również z funkcjonalności zbliżonych do cookies. W związku z tym, poszczególne zapisy Polityki cookies należy odnosić odpowiednio również do tych technologii.
 • Wybrane pliki cookies przetwarzają Państwa dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z plików cookies lub podobnych technologii na naszej Stronie Internetowej odbywa się w celach zapewnienia funkcjonowania Strony, dostosowania Strony Internetowej do preferencji Osoby Odwiedzające i Klienta, czy celach analitycznych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych będzie Państwa dodatkowa zgoda, wyrażona poprzez dokonanie wyboru i zaznaczenie checkboxa podczas procesu wyrażania zgody na cookies.
 • Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta ze Serwisu Internetowego stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jej przeglądarki lub urządzenia – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – przypisanie pewnych zachowań konkretnej Osobie Odwiedzającej lub Klientowi, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w Serwisie Internetowym, czy konkretnym adresem e-mail – a tam samym zostać uznane za dane osobowe.
 • W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki prywatności Serwisu Internetowego odnoszące się do danych osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą.
 • Strona Internetowa korzysta z profilowania. Dzięki cookies stosowanym w Serwisie Internetowym możliwe jest zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami Osoby Odwiedzającej/Klienta – np. poprzez analizę tego jak często odwiedza Serwisu Internetowy oraz czy i jakie treści przeglądali. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Klientów i Osób Odwiedzających oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możliwe jest zaprezentowanie Osobom Odwiedzającym reklam dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań oraz przygotowania dla pełnoletnich Osób Odwiedzających, którzy się na to zgodzili, lepszych promocji i niespodzianek.

ZASADY FUNKCJONOWANIA NEWSLETTERU
Biuletyn informacyjny „Newsletter” zawiera m.in. artykuły dotyczące usług oferowanych przez Administratora. Subskrybentem Newsletteru zostaje osoba, która podała swój adres email oraz imię i potwierdziła go przez kliknięcie przycisku „Zapisz”, Podanie adresu email oraz imienia oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie, w celu zapisanie ich w bazie danych i dostarczanie Newsletteru. Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji Newsletteru, tj. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu. Zgoda może zostać wycofana skutecznie tylko w jeden z poniższych sposobów:

 • poprzez kliknięcie linku znajdującego się wiadomości zawierającej powitanie nowych subskrybentów Newsletteru;
 • lub przesłanie wiadomości wskazany powyżej adres Administratora.

W przypadku dokonania zmian Zasad funkcjonowania Newsletteru, Administrator udostępni tekst jednolity poprzez ich publikację w ramach Portalu.
Zmiany Zasad funkcjonowania Newsletteru wchodzą w życie po 14 dniach od dnia zamieszczenia informacji o zmianie.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI, POLITYKI PLIKÓW COOKIES I ZASAD FUNKCJONOWANIA NEWSLETTERA
Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności, Polityki plików cookies, Zasad funkcjonowania Newsletteru będą publikowane na stronie internetowej i będą obowiązywać od daty ich publikacji jedynie na przyszłość.